A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Вертіївська громада
Чернігівська область, Ніжинський район

Програма економічного та соціально розвитку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням ____________ сесії

Вертіївської сільської ради сьомого скликання від ___ грудня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

економічного і соціального розвитку

 

Вертіївської сільської ради

 

на 2018 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Вертіївка

2017

Зміст

        

 

 

1. Вступ                                                                                                                      3

2. Аналіз соціально-економічного стану Вертіївської ОТГ                                   4

2.1. Економіка                                                                                                             5

2.2. Освіта                                                                                                                    5

2.3. Інфраструктура                                                                                                    6

2.4. Екологічна політика громади                                                                             6

2.5. Медичне обслуговування                                                                                    7

2.6. Культура і туризм                                                                                                 8

2.7. Соціальний захист населення                                                                              9

2.8. Фізична культура і спорт                                                                                   10

2.9. Реалізація земельної реформи                                                                           10

2.10. Фінансова та бюджетна політика                                                                    11

3. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку                                       12

4. Основні завдання та механізми реалізації Програми економічного і соціального розвитку на 2018-2020 роки

 

Додаток 1. Завдання та заходи реалізації Програми економічного і соціального розвитку Вертіївської сільської ради на 2018-2020 роки

 

Додаток 2 Основний перелік показників соціально-економічного розвитку Вертіївської об’єднаної територіальної громади

 

Додаток 3. Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги у 2018-2020 роки

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вступ

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом об’єднання Вертіївської та Малокошелівської сільських рад утворена Вертіївська об’єднана територіальна громада (далі - ОТГ) з центром в селі Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області. До складу Вертіївської об’єднаної територіальної громади входять села: Вертіївка, Бобрик, Каблуки, Кардаші, Мала Кошелівка, Низи, Яблуневе, Титівки, Халявки, Хомино, Юність. Громада налічує 5025 громадян, з них: дітей дошкільного віку – 241 особа, шкільного віку – 293 особи. Територія Вертіївської ОТГ займає площу 273,79 кв. км.

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств розроблено Програму економічного і соціального розвитку Вертіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (далі – Програма).

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про добровільне об’єднання громад», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» № 1602-III від 23 березня 2000 року; постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», вимоги до реалізації Плану дій «Україна – ЄС» та «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів». 

      Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.      

       Програма ґрунтується на аналізі розвитку сільської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики ОТГ, критерії ефективності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2018-2020 роки.  

           Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку  Вертіївської об’єднаної територіальної громади та наявних проблем, у Програмі визначено цілі, завдання соціальної та економічної політики на 2018-2020 роки.

       Програма передбачає комплекс взаємопов’язаних заходів з зазначенням джерел їх фінансування.

       Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку ОТГ на 2018-2020 роки.

           Відповідальні за виконання заходів Програми – виконавчий комітет  Вертіївської сільської ради.

          За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Прогнозні кількісні та якісні критерії ефективності будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів.

      Програму погоджено та розглянуто на засіданнях постійних комісій сільської ради, розміщено на веб-сайті ради, доопрацьовано з урахуванням внесених пропозицій та зауважень.

      Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

      У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії сільської ради.

 

 1. Аналіз соціально-економічного стану об’єднаної територіальної громади.

Загальна характеристика

Об’єднана територіальна громада розташована на півдні Чернігівської області Ніжинського району, займає площу 273,79  кв. км., з них 137,32 кв. км. – землі державної власності, 135,72 кв. км. – землі приватної власності, 0,75 кв. км – землі комунальної власності. По території Вертіївки протікає річка Крутоносівка.

Межує на сході з Борзнянським районом, на півдні - з м. Ніжин на заході – з Носівським районом на півночі – з Куликівським районом Чернігівської області. Загальна кількість населення – 5025 чоловік.

Вертіївська ОТГ знаходиться на відстані від обласного центру – міста Чернігова 70 км. від столиці України – міста Києва - 140 км.

Суспільство (демографічна ситуація, ринок праці, суспільна активність мешканців)

Кількість населення у поділі на населені пункти

с. Вертіївка — 3863

с. Бобрик - 337

с. Низи - 40

с. Каблуки - 90

с. Титівки - 79

с. Холявки - 9

с. Хомине - 8

с. Яблуневе - 236

с. Юність – 1

с. Кардаші – 0

с. Мала Кошелівка - 362

Загальна чисельність населення Вертіївської об’єднаної територіальної громади становить 5025 осіб, з них працездатного населення – 2047. Населення, яке працює на підприємствах та організаціях – 1245. Суттєвою проблемою є мала кількість населення у деяких населених пунктах. Наприклад, в селі Холявки проживає 9 осіб, с. Хомине – 8 осіб, с. Юність 1 особа.

 1. Економіка

Провідне місце в економіці громади займають: п’ять сільгосппідприємств з вирощування сільськогосподарських культур; два підприємства з обслуговування сільськогосподарської техніки; Вертіївське споживче товариство; філія «Вертіївська дорожньо-експлуатаційна дільниця» Чернігівського облавтодору; державне підприємство «Ніжинський держлісгосп»; державне підприємство «Ніжин райагролісництво»; комунальне підприємство «Альянс»; комунальне підприємство «Культурно-спортивний комплекс»; СГФГ «Гранд»; три АЗС; Вертіївський цегельний завод; Ніжинський молокозавод. У віддалених населених пунктах громади переважає самозайнятість у власних фермерських господарствах.

Економіка громади має сільськогосподарський характер.

 1. Освіта

Головна мета: забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти .

На території громади функціонує 1 заклад дошкільної освіти - Вертіївський дошкільний навчальний заклад «Колосок» Вертіївської сільської ради, у якому виховується 111 дітей.

Завантаженість навчального закладу становить 110 дітей на 100 місць. З метою створення додаткових місць для дітей дошкільного віку, заплановано відкриття 2 додаткових груп на 35 місць.

Освітній процес у закладі дошкільної освіти забезпечують 12 педагогів.

Основні проблемні питання

1. Недостатня кількість місць у закладі дошкільної освіти.

2. Вакантне місце учителя-логопеда.

Станом на 2017 рік у Вертіївській ОТГ функціонує 1 заклад загальної середньої освіти - Вертіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М.П. Кирпоноса Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області, в якому навчається 292 учня.

Кількість класів – 14, середня наповнюваність становить 21 дитина.

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюють 30 педагогічних працівників.

Для покращення організації підвозу учнів сільської місцевості придбано 1 шкільний автобус за рахунок співфінансування.

Вживаються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів громади, а саме: придбано обладнання кабінетів природничо-математичних дисциплін (фізики, хімії), парти для учнів першого класу, спортивне обладнання, навчальні підручники, акустичну систему для Вертіївської ЗОШ І-ІІІ ст.; павільйон для відпочинку вихованців Вертіївського ДНЗ. На виконання Програми допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову громадян України на строкову військову службу та виконання заходів з мобілізації у 2017-2020 роках Вертіївської сільської ради придбано спорядження для учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Планується створення опорної школи на базі Вертіївської ЗОШ І-ІІІ ст. після приєднання населених пунктів, в яких є навчальні заклади.

 

 1. Інфраструктура (дороги, громадський транспорт, житлові ресурси)

Дороги.

Ситуація з дорожньою інфраструктурою в громаді складна. На території села Вертіївка, стан доріг можна назвати як добрий і задовільний, натомість, на решті території громади — незадовільний. В 2017 році з державного бюджету надійшла субвенція у розмірі 3880 тис. грн. на капітальний ремонт дорожнього покриття. За кошти сільського бюджету проведено капітальний ремонт проїзної частини автомобільних доріг:

с. Яблуневе вул. Леніна – (0,550 км) 1022.08 тис. грн

с. Вертіївка вул. Миколаївська – (1,040 км) 1278,073 тис. грн

с. Бобрик вул. Київська – (0,948 км) 1501,282 тис. грн

с. Вертіївка вул.Чехова – (0,917 км) 555,371 тис. грн

Громадський транспорт.

Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням з адміністративним центром. Село Вертіївку перетинає колія Південно-Західної залізниці зі станціями Вертіївка та Липів Ріг, траса Одеса – Москва.

Житловий фонд.

У громаді житловий фонд  відсутній. Планується в 2018 році відремонтувати гуртожиток для проживання дітей сиріт та молодих спеціалістів, які планують працювати в селі. У селах громади переважають приватні житлові будинки. Влада громади не володіє вільним комунальним житловим фондом.

 Водопроводи і каналізація.

На території села Яблуневе надаються послуги з водопостачання і водовідведення, на території села Мала Кошелівка лише водопостачання. В інших населених пунктах Вертіївської ОТГ водопостачання та водовідведення відсутні.

 1. Екологічна політика громади

Найвагомішими чинниками впливу на стан довкілля Вертіївської ОТГ є:

● значна кількість автомобільного транспорту з низькими екологічними параметрами, що призводить до стабільно високого рівня шкідливих викидів в атмосферу;

● відсутність підприємства з переробки твердих побутових та промислових відходів;

 • відсутність полігону твердих побутових відходів;

● відсутність якісної питної води,

що є основними проблемними питаннями для громади.

Невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку  України є охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

З цією метою Вертіївська ОТГ впроваджує на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного існування навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

На території Вертіївської ОТГ планується побудувати полігон твердих побутових відходів.

Очікувані результати

 • Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища з метою гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення громади.
 • Зменшення навантаження на навколишнє природне середовище, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища.
 • Поліпшення обслуговування населення у сфері поводження з ТПВ, їх збору та вивезення.
 • Підвищення рівня екологічної культури населення.
 • Задоволеність потреб населення місцями для культурного та активного відпочинку.
  1. Медичне обслуговування

З метою забезпечення формування державної політики в сфері охорони здоров’я на території Вертіївської ОТГ діють п’ять закладів охорони здоров’я: чотири фельдшерсько-акушерські пункти та одна лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, які фінансуються за рахунок медичної субвенції з державного бюджету. В цих установах працює 3 лікаря та 5 осіб середнього медичного персоналу.

Не укомплектованими залишаються ФАПи сіл Титівки та Яблуневе.

Згідно з «Програмою надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги», яка затверджена Постановою КМУ № 955 від 11.07.2002 р., медичними закладами надається безоплатна медична допомога повністю: швидка та невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі; амбулаторно-поліклінічна допомога на загальних підставах; медична допомога дітям; жінкам, які мають дітей до 3-х років, інвалідам у повному обсязі.

Основні проблемні питання

 • Низький рівень забезпечення медичними препаратами, що впливає на повноцінне функціонування амбулаторії та ФАПів.
 • Приміщення медичних установ громади потребують поточних та капітальних ремонтів.
 • Системи опалення приміщень медичних установ на наданий час не економічні і енергоємні, потребують модернізації або заміни.
 • Медичне устаткування застаріле.

Головні напрямки роботи на 2018 рік:

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, керуючись ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», на підставі пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Вертіївська ОТГ має на меті створити комунальний заклад «Вертіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області.

Очікувані результати

Основними цілями в діяльності закладів охорони здоров’я у Вертіївській ОТГ є:

 1. Охоплення населення громади послугами сімейних лікарів та медичного персоналу на 100%.
 2. Підвищення ефективності та якості надання первинної медичної допомоги сільському населенню;
 3. Вдвічі скоротити термін обслуговування хворих вдома.
 4. Приведення приміщень закладів охорони здоров’я в належний стан.
  1. Культура і туризм

В громаді функціонують 3 клубні установи, 4 бібліотеки та музей Національної пам’яті села Вертіївка.

Пріоритетним напрямком роботи закладів культури громади є забезпечення проведення заходів спрямованих на патріотичне виховання, організацію змістовного дозвілля жителів ОТГ, залучення до клубних та бібліотечних формувань дітей та молоді.

В клубних та бібліотечних закладах діють 17 різножанрових клубних формувань, до яких залучено більш ніж 200 учасників, з них 150 дітей. При відділі культури і туризму створено 2 колективи: жіночий аматорський колектив «Любисток» та  тріо «Вербена». Від Ніжинської районної дитячої школи мистецтв займається 42 дитини (вокал, декоративно-прикладне мистецтво та хореографія).

В закладах культури працює 14 осіб.

Музей національної пам’яті села Вертіївка містить експонати та експозиції, що широко висвітлюють події Другої світової війни, партизанського руху та допомагають у вивченні історії рідного краю, народознавства, археології етнографії, тощо.

В громаді діє 2 туристичних маршрути: «Стежками бойової слави» та «Туристичними стежками рідного краю». Відновилась робота військово-патріотичного гуртка «Веркіївська сотня».

 1. Соціальний захист населення

Відповідно до Законів України: «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указу Президента України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Українi» виконанням власних повноважень у сфері соціального захисту населення у Вертіївській об’єднаній територіальній громаді займається відділ сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення Вертіївської сільської ради. Для недопущення зниження якості надання соціальних послуг в громаді налагоджена тісна співпраця з управлінням соціального захисту населення Ніжинської РДА, за яким залишаються функції перевірки та нарахування соціальних виплат, а також Пенсійним фондом та Центром зайнятості.

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 21 червня 2017 року №1030 впроваджена власна модель адміністрування управління соціальним простором громади, визначено відповідальних осіб та затверджена дорожня карта із заходами.

Основні проблемні питання

 • недостатні обсяги державних соціальних гарантій для забезпечення соціального захисту окремих категорій населення;
 • недостатність фінансування заходів соціального захисту населення;
 • необхідність удосконалення механізму підтримки різних категорій сімей;
 • необхідність створення територіального центру соціального обслуговування;
 • недостатня кількість спеціалістів соціальної сфери (спеціаліст служби у справах дітей, фахівця із соціальної роботи);
 • необхідність створення віддалених робочих місць у старостатах для прийому громадян;

Головні напрямки роботи в 2018 році

 • покращення матеріального стану пільгових категорій населення громади;
 • забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
 • створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
  1. Фізична культура і спорт

Реалізація державної політики протягом останніх років сприяла певному позитивному розвитку фізичної культури і спорту на території Вертіївської громади. Закладено прогресивні тенденції зокрема напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, запроваджено систему проведення комплексних та багатоступеневих змагань.

Водночас фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання різних соціальних проблем.

Для забезпечення нових, пріоритетних напрямків, які могли б забезпечити ефективне функціонування галузі розвитку фізичної культури та спорту на території Вертіївської ОТГ створено комунальне підприємство «Культурно-спортивний комплекс» Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області.

Наявна система фізичного виховання і спорту не відповідає потребам населення. Низький рівень залучення сільського населення до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно масових заходах за місцем проживання, роботи та відпочинку громадян.

Основною метою діяльності підприємства є організація і розвиток масових форм фізичної культури і спорту, оздоровчої та туристичної діяльності, всебічне сприяння зміцнення здоров’я пропаганда здорового способу життя серед дошкільнят, учнів шкіл, жителів села, тощо.

Програмою фінансової підтримки комунального підприємства «Культурно-спортивний комплекс» передбачено:

 • підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
 • сприяння фізичному й духовному розвитку молоді на селі, формування свідомості як основи здорового способу життя;
 • створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;
 • розвитку фізкультурного руху на території Вертіївської сільської ради;
 • розвитку спорту вищих досягнень.

Завданням Програми є сприяння формуванню в Вертіївській сільській раді розвитку фізичної культури і спорту, зміцненою обсягів бюджетного фінансування комунального підприємства «Культурно-спортивний комплекс». 

 1. Реалізація земельної реформи та земельних відносин

У 2017 році Вертіївською сільською радою проводилася робота з врегулювання земельних відносин щодо обліку землі, погодження та затвердження технічної документації, встановлення та справляння платежів за землю, надання земельних ділянок учасникам АТО для ведення особистого селянського господарства, робота з укладення та поновлення договорів оренди землі, тощо.

Основні проблемні питання

 • відсутність вільних земельних ділянок для учасників АТО.
 • відсутність вільних земельних ділянок під забудову.
 • відсутність та необхідність виготовлення картографічних матеріалів, містобудівної документації сільської ради.

Головні напрямки роботи на 2018 рік

 • Вишукування земельних ділянок для жителів громади, які є учасниками антитерористичної операції на сході України, під індивідуальне житлове будівництво.
 • Ведення електронної бази даних по всіх категоріях земель на території громади. 
 • Контроль за дотриманням орендарями орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення відповідно до затверджених ставок орендної плати. 
 • Перегляд прийнятих ставок орендної плати та затвердження нових, які будуть діяти з 2018 року.
 • Продовження роботи з контролю за дотриманням орендарями плати за землю.

Очікувані результати

Реалізація заходів програми надасть можливість більш раціонального та ефективного використання земельних ресурсів, впорядкування земельних відносин на території громади, поповнення доходної частини бюджету об’єднаної територіальної громади, розвитку інфраструктури сільських населених пунктів, покращить питання забезпечення земельними ділянками учасників АТО, дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, працівників соціальної сфери.

 1. Фінансова та бюджетна політика

Сільський бюджет розроблений з урахуванням визначених напрямів впровадження механізму децентралізації згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», а також волевиявлення громадян громади щодо об’єднання в Вертіївську територіальну громаду.

Якщо розглянути сільський бюджет більш детально, то варто зазначити, що його складовими є власні доходи загального фонду в сумі 19600,0 тис. грн та офіційні трансферти в сумі 10442,9 тис. грн. Всього доходна частина загального фонду 30042,900 тис. грн.

Основним джерелом власних доходів, є податок на доходи фізичних осіб, який складає 44,0% та місцеві податки 40 %. Планується отримати в сумі 16464,0 тис. грн., що на 1167,0 тис. грн. більше ніж у 2017 році. Зростання планових показників пояснюється встановленням з 1 січня 2018 року мінімальної заробітної плати у сумі 3723 грн. та збільшенням заробітної плати в бюджетній сфері на 25 %.

Крім того сільський бюджет отримає такі трансферти з державного бюджету:

 • базова дотація – 29,0 тис. грн.;
 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 6771,7 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів;
 • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 3582,2 тис. грн. на утримання закладів охорони здоров’я крім оплати за комунальні послуги та енергоносії;
 • Бюджет розрахований на населення 5025 осіб та 293 учні.
 • Стосовно видаткової частини. Забезпечення заробітною платою працівників бюджетних установ прораховується на 12 місяців. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв та інші видатки планувалися на рівні виконання 10 місяців 2017 року.
 • При планування видаткової частини бюджету було максимально враховано потреби  всієї об’єднаної громади.
 • Так при плануванні видатків на місцеві програми передбачено 2200,0 тис. грн. з них загального фонду 1700.0 тис. грн, спеціального – 500,0 тис.грн., які передбачають використання коштів на благоустрій та ремонт доріг, надання матеріальної допомоги, проведення культурних заходів, висвітлення діяльності сільської ради в друкованих засобах масової інформації, організацію та проведення громадських робіт, програми фізичної культури та спорту, дітей та молоді, матеріально-технічного забезпечення проведення мобілізаційної підготовки, нагородження до державних свят та інші.
 • З загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) планується  передати  7700,0 тис.грн.

 

 1. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Вертіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

  Основними напрямками Програми є:

 • забезпечення зростання дохідної частини бюджету ОТГ та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
 • підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
 • збереження кількості діючих  підприємств на території Вертіївської ОТГ та трудового потенціалу;
 • ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності громади;
 • нарощення обсягів капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал;
 • сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток;
 • недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
 • розширення телекомунікаційних послуг, якості житлово-комунальних послуг, покращення санітарно-екологічного стану та благоустрій у Вертіївській ОТГ;
 • забезпечення функціонування підприємств державного,комунального та приватного секторів економіки;
 • забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної середньої та  позашкільної освіти;
 • сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи;
 • підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 • забезпечення умов проживання в чистій, екологічно безпечній громаді.

Успішне виконання Програми забезпечить:

 • наповнюваність місцевого бюджету, проведення раціональної та ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків;
 • підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня  зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного  обслуговування, стабільність соціального захисту громадян, розвиток фізкультури і спорту, наявності  житла;
 • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження державно-приватного партнерства;
 • впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів;
 • створення комфортного для проживання середовища шляхом покращення екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів.

Головна мета розвитку громади у 2018-2020 роках є підвищення якості життя населення шляхом реалізації стратегічного курсу на досягнення економічного та соціального самодостатку.

В 2018-2020 роках обов’язковою умовою є:

 • збалансування доходів та видатків  бюджету:
 • збереження обсягів надходження доходів до місцевого бюджету;
 • використання додаткового фінансового ресурсу таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;
 • визначення пріоритетних проектів розвитку, фінансування яких   здійснюватиметься за бюджетні кошти (бюджетні кошти мають витрачатися на проекти та програми, які нададуть найбільший економічний чи соціальний ефект);

 

У 2018-2020 роках пріоритетними напрямками залишаються:

 • в соціально - гуманітарній сфері:
 • гарантований соціальний захист населення громади;
 • подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей;
 • покращення якості життя дітей соціально вразливих груп;
 • подальше покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків;
 • сприяння національно - патріотичному, культурному та духовному вихованню та самовихованню молоді;
 • встановлення спортивних та ігрових дитячих майданчиків
 • забезпечення соціальних гарантій населення;
 • формування та розвиток здорового способу життя;
 • в сфері економіки:
 • впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку для забезпечення конкурентоспроможності підприємств громади;
 • впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності громади, проведення постійного моніторингу енергоефективності комунальних об’єктів;
 • подальше формування позитивного інвестиційного іміджу громади;
 • здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на   підвищення якості обслуговування;
 • усунення зайвих регуляторних бар’єрів як мотивація для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу;
 • продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань;
 • розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури;
 • сприяння повній, продуктивній зайнятості населення;
 • в регулюванні земельних відносин та екологічному захисті:
 • упорядкування земельних відносин;
 • реалізація в повній мірі заходів регіональної програми охорони навколишнього     природного середовища та місцевого екологічного плану дій по громаді,  раціонального використання природних ресурсів;
 • в частині подальшого розвитку громадського суспільства:
 • забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого    самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування;
 • реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства;
 • подальше зміцнення законності та правопорядку.

 

Критерії досягнення головної мети:

підвищення рівня життя – зростання реального наявного доходу, збільшення середньомісячної заробітної плати, створення нових робочих місць, зниження рівня зареєстрованого безробіття, бронювання робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту;

 • розвиток основних галузей економіки на підставі її інноваційно-інвестиційних складових, обсягів продукції промисловості у порівняних цінах, стимулюваня освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції;
 • активізація підприємницької діяльності – сприяння збільшенню кількості  підприємств малого і середнього бізнесу;
 • поліпшення інвестиційного клімату – зростання обсягу інвестицій в основний капітал;
 • підвищення якості життєзабезпечення людини – реконструкція мереж водопроводів та водовідведення, ремонт та будівництво доріг та тротуарів, продовження реконструкції вуличного освітлення, підвищення санітарної культури серед жителів громади, озеленення громади, приріст обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

 

 1. Основні завдання та механізми реалізації Програми економічного і соціального розвитку

Взаємопов’язані завдання та заходи спрямовані на досягнення цілей розвитку ОТГ та очікувані результати їх виконання наведені в додатку № 1 до Програми.

Основний перелік показників соціально-економічного розвитку Вертіївської об’єднаної територіальної громади наведений в додатку № 2

Враховуючи проектний підхід до вирішення проблем ОТГ, ці завдання конкретизовані в розрізі визначених пріоритетів і завдань, діючими та перспективними проектами ОТГ з визначенням джерел фінансування кожного проекту. Перелік проектів наведений у додатку № 3.

Джерелами фінансування проектів соціально-економічного розвитку ОТГ є кошти Державного, обласного та місцевого бюджету, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України, які направлені на соціально-економічний розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади.

 

 

 

Сільський голова                                                       І.Г. Мороз

Додаток №1

Додаток №2 

Додаток №3

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь