Вертіївська громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ детального плану

Дата: 14.01.2019 16:00
Кількість переглядів: 960

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
детального плану
території земельної ділянки орієнтовною площею 0,7116 га для реконструкції автозаправної станції з комплексом супутнього обслуговування під багатопаливний автозаправний комплекс в межах населеного пункту за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район с. Бобрик, вул. Набережна (Петровського), 21 (надалі детальний план території)

Фото без опису

ЗАМОВНИК СЕО

Замовником проекту є Вертіївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області
Юридична адреса: 16624, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с.
 Вертіївка, вул. Миру, 126 тел. (04631) 6 81 72, vertiivka_rada2@ukr.net

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. Детальний план земельної ділянки орієнтовною площею 0,7116 га для реконструкції автозаправної станції з комплексом супутнього обслуговування під багатопаливний автозаправний комплекс в межах населеного пункту за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район с. Бобрик, вул. Набережна (Петровського), 21 розроблено з метою визначення планувальної організації і перспективного розвитку території, зокрема:

1. уточнено планувальну структуру і функціональне призначення території, просторову композицію, параметри забудови та ландшафтну організацію території в межах населеного пункту;

2. визначено всі планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

3. визначено доцільність, обсяги та послідовність освоєння території.

 

Детальний план території передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

– визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

– формування планувальної структури та просторової композиції забудови території;

– оцінку загального стану об’єкта будівництва визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

– визначення будівельних, санітарно-гігієнічних, природоохоронних та інших обмежень використання території;

Детальний план земельної ділянки орієнтовною площею 0,7116 га для реконструкції автозаправної станції з комплексом супутнього обслуговування під багатопаливний автозаправний комплекс в межах населеного пункту за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район с. Бобрик, вул. Набережна (Петровського), 21, розроблено відповідно до рішення 43 (позачергової) сесії VII скликання Вертіївської сільської ради ради від 18 вересня 2018року.

При розробленні детального плану території враховано:

- обмеження щодо охорони пам’яток культурної спадщини;

- наявність чинної проектної документації;

- інформація щодо містобудівного та земельного кадастрів;

- існуючі та проектні санітарно-захисні зони та їх впливи на перспективну забудову.

 

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Враховуючи п. 4 частини 3 статті 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля” в якому йдеться про те, що поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше, дана планова діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

На проектованому об’єкті передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск рідкого пального (автобензину, дизельного палива) та суміш пропан-бутан (СВГ) для автотранспорту. Зберігання рідкого палива передбачено в існуючих пятьох підземних двохстінних металевих резервуарах ємністю по 50 м3 (загальний об’єм 250 м3). Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному резервуарі об’ємом 20 м3. Заправлення автомобілів передбачено на чотирьох ПРК для нафтопродуктів та на п’ятьох ПРК для СВГ.

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території для реконструкції автозаправної станції з комплексом супутнього обслуговування під багатопаливний автозаправний комплекс в межах населеного пункту за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район с.
 Бобрик, вул. Набережна (Петровського), 21 , зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:
-ґрунти;
-атмосферне повітря;
-водні ресурси;
-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
-кліматичні фактори;
у тому числі для здоров’я населення;
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

 

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ,

У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території для реконструкції автозаправної станції з комплексом супутнього обслуговування під багатопаливний автозаправний комплекс в межах населеного пункту за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район с. Бобрик, вул. Набережна (Петровського), 21, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.
Альтернатива 1:
«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.
Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
доповіді про стан довкілля;
статистичну інформацію;
інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП
дані моніторингу стану довкілля;
інша доступна інформація.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.
Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.
Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:
– збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;
-недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;
-збереження цілісності природних угруповань диких тварин;
– запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
-охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;
-недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
-розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:
– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 0,7116 га для реконструкції автозаправної станції з комплексом супутнього обслуговування під багатопаливний автозаправний комплекс в межах населеного пункту за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район с. Бобрик, вул. Набережна (Петровського), 21: до Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Миру, 126.

Відповідальна особа: Бородавко Олександр Павлович

тел. (04631) 6 81 72, vertiivka_rada2@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 01 лютого 2019 року.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь