Вертіївська громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генеральний план Вертіївка

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

1. Інформація про замовника :

Вертіївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області

Юридична адреса: 16624, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Миру, буд. 126, e-mail: Vertievka_rada2@ukr.net.

2. Вид та ocновні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план та план зонування території (Зонінг) с. Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області розроблений на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та на підставі рішення двадцять другої позачергової сесії сьомого скликання Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області від 20 грудня 2017 року «Про організацію розробки генерального плану та плану зонування території (Зонінг) населених пунктів Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області: с. Вертіївка, с. Мала Кошелівка, с. Бобрик, с. Яблуневе».

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні і призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту, розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Рішення генерального плану беруться за основу при розробленні інших видів містобудівної документації на місцевому рівні, що уточнюють положення генерального плану, та деталізуються  у детальних планах територій.

Основними цілями документу є забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку території, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови території, раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів, встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності, розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво нових об’єктів тощо.

При розробленні генерального плану населеного враховано містобудівну документацію вищого рівня, а саме: «Схему планування території Чернігівської області», розроблену ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, затверджену рішенням десятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради 28 вересня 2012 року, а також наявну чинну проектну документацію, спеціалізовані схеми, проекти і програми, що діють в населеному пункту, стратегії і положення інших програм державного планування, таких як: Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, затверджена рішенням обласної рада від 17.06.2014 року, Регіональна цільова Програма розвитку водного господарства Чернігівської області на період до 2021 року, затверджена рішенням обласної рада від 29.03.2013 року, Програма використання та охорони земель Чернігівської області на 2011-2020 роки, затверджена рішенням обласної рада від 25.03.2011 року, Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2016-2021 роки, затвердженої рішення  обласної рада від 29.04.2015 року, Стратегія сталого розвитку Чернігівської  області, затвердженої рішення двадцять п’ятої позачергової  сесії обласної ради шостого скликання 28 травня 2015 року.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’ектів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення pecypciв).

Генеральний план та план зонування території (Зонінг) с. Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території та передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Основні показники генерального плану населеного пункту: 

Населення

3917

осіб

Територія в межах населеного пункту, всього

1829,4

га

у тому числі житлової забудови всього

1155,6

га

                      громадської забудови всього

38,6

га

                      виробничої всього

117,6

га

                      складської всього

0,6

га

                      комунальної всього

8,9

га

                     транспортної інфраструктури

195,7

га

                     ландшафтно-рекреаційної та озелененої

292,3

га

                     природно-заповідного фонду

-

га

                     водних поверхонь

12,0

га

                     сільськогосподарських угідь

441,7

га

                      інших територій (нове

                      житлове будівництво)

 

420,5          га

 

 Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту, та які пов’язані з використанням земельного ресурсу. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, з урахуванням зміни (збільшення) чисельності наявного населення, а також потреб територіального розвитку населеного пункту. Окремі види діяльності, включаючи зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення, відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачене здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.  Генеральний план також визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон) встановлених законодавством України.

4. Ймовірні наслідки.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану міста передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації рішень, прийнятих у проекті містобудівної документації, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), на соціально-економічні умови розвитку населеного пункту, а також на здоров’я населення.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту генерального плану населеного пункту є: механічне та хімічне забруднення атмосферного повітря двигунами автомобільного транспорту, що рухаються регіональною дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин, хімічне та біологічне забруднення наявних поверхневих водойм внаслідок відсутності інженерної інфраструктури міста (зливової каналізації, централізованого водовідведення) та хаотичного розміщення кладовищ, забруднення ґрунту внаслідок недосконалості наявної системи поводження з твердими побутовими відходами та осідання забруднюючих речовин з повітря, дощових і талих вод, а також відсутність централізованої системи водопостачання для забезпечення населення водою питної якості, яка відповідає санітарним вимогам, відсутність стратегічного плану збереження ботанічного заказнику місцевого значення «Боровики».

а) Для довкілля, у тому числі для населення.

- погіршення стану атмосферного повітря внаслідок зростання концентрації забруднюючих речовин та парникових газів, що відбувається в основному за рахунок згоряння викопного палива на фоні збільшення одиниць автомобільного транспорту, що рухаються дорогою Р-67, та зменшення площі зелених насаджень населеного пункту;

- погіршення стану ґрунту в межах населеного пункту, втрата родючості та агрохімічних властивостей і як наслідок втрата врожайності та екологічної чистоти продукції, вирощеної на присадибних ділянках;

- подальше погіршення екологічного стану наявних поверхневих водойм, які є елементами природного комплексу міста, що підтримують існування міських екосистем і формують оптимальне середовище для його мешканців;

 - зміна стану здоров’я населення на фоні погіршення якості продукції, вирощеної на присадибних ділянках, стану атмосферного повітря, та наявних поверхневих водойм, втрати культурного і природного різноманіття, відсутності доступу до базових послуг у сфері питного водопостачання;

-  зміна умов соціально-економічного середовища таких як трудова зайнятість, здоров’я населення, доходи і рівень життя, економічний розвиток території, інвестиційна діяльність тощо.

б) Для території з природоохоронним статусом.

У північно-західному напрямку від межі населеного пункту Вертіївка в адміністративних межах Ніжинського району, в кварталах 118-126 Вертіївського лісництва ДП "Ніжинське лісове господарство" розміщується ботанічний заказник місцевого значення «Боровики» площею 540 га, створений рішенням Чернігівського облвиконкому № 236 від 27.04.1964 року. Основним ймовірним наслідком для даної території може бути погіршення стану та/або втрата природно-заповідної території, створеної для  забезпечення охорони рідкісних, ендемічних  видів і фрагментів місцевих фітоценозів.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Враховуючи географічне розміщення населеного пункту транскордонного впливу не відбуватиметься, отже транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

В якості альтернативи, яка розлягатимуться в рамках стратегічної екологічної оцінки, буде «нульовий» сценарій, якщо документ державного планування не буде затверджений

6. Дослідження, які необхідно провести, методи i критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Генеральний план та план зонування території (Зонінг) с. Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області розробляється на підставі комплексної оцінки, що включає характеристику природної ситуації на місцевому рівні, виявлення спрямованості наявних локальних природних і антропогенних процесів, які необхідно врахувати при затверджені документа державного планування місцевого рівня.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватися наявна нормативно-правова база, аналіз архівних та нормативно–правових матеріалів, результатів дослідження стану компонентів навколишнього середовища, наявних картографічних матеріалів, прогнози щодо зміни стану довкілля тощо з метою теоретичного узагальнення та формування стратегічної екологічної оцінки документу держаного планування.

            Стратегічна екологічна оцінка базуватиметься на наступних критеріях: характер і масштаби існуючої структури населеного пункту, перспективи його розвитку, наявні дані про початковий стан складових навколишнього середовища, стратегічні наслідки та ризики, пов’язані з реалізацією документа державного планування, інтереси територіальної громади тощо.

Для характеристики початкового стану навколишнього середовища передбачається використати доповідь про стан довкілля Чернігівської області, статистичну інформацію, яка знаходиться у вільному доступі, інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до детального плану території, дані моніторингу стану складових довкілля, які знаходиться у вільному доступі, іншу доступну інформацію екологічного напрямку.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Передбачається розглянути наступні заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

- оптимізація схем наявної інженерної інфраструктури, з розглядом можливостей розвитку системи централізованого водопостачання, водовідведення з використанням сучасних ресурсозберігаючих технологій;

- адаптації населеного пункту з тепловому стресу на фоні зміни клімату шляхом будівельно-архітектурних заходів таких як використання для створення тротуарів і автостоянок матеріалів, як менше нагріваються, створення більшої кількості зелених насаджень, які затіняють території та перешкоджають додатковому нагріванню території, благоустрій наявних відкритих водойм міста, які підтримують існування міських екосистем і формують оптимальне середовище для його мешканців;

- покращення екологічного стану та подальший розвиток елементів природного комплексу міста, озеленення берегів водойм і каналів для зменшення випаровування та покращення стану атмосферного повітря;

- розробка стратегії управління ризиками підтоплення на фоні зростання кількості стихійних метеорологічних явищ внаслідок зміни клімату, розробка плану дій на випадок підтоплення та донесення його до відома населення, здійснення управління рухом паводку, розробка схеми раннього оповіщення населення;

-  стратегічне планування в межах річкового басейну, заборона будівництва в межах прибережних територій, планування забудови нових житлових і промислових об’єктів з урахуванням можливого підтоплення окремих територій;

- стратегічне планування забудови території поблизу ботанічного заказнику місцевого значення «Боровики», заборона будівництва виробничих об’єктів розробка спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню або пошкодженню заказника, природних рослинних угруповань, створення належних умов для їх розмноження та для розселення у природному середовищі;

- оптимізація схеми транспортної мережі з урахування необхідності забезпечення протишумового захисту, поліпшення стану атмосферного повітря в районі проходження регіональною дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин, заборона будівництва житлових об’єктів в межах санітарно-захисної смуги дороги;

- впровадження ефективної системи санітарного очищення території;

- оптимізація функціонально-планувальної організації території населеного пункту з урахуванням перспективного розвитку з метою дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від об’єктів, що є джерелами шуму і забруднення навколишнього середовища;

- дотримання параметрів нормативних планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, санітарних розривів, охоронних зон тощо), що визначаються санітарними правилами та державними будівельними нормами.

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень, які знаходяться у вільному доступі);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та строки їх подання.

Вертіївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області.

Юридична адреса: 16624, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Миру, буд. 126, e-mail: Vertievka_rada2@ukr.net.

Контактна особа : начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури, містобудування та земельних відносин Вертіївської сільської ради – Бородавко Олександр Павлович. тел. (04631) 684-36.                                                             Електронна пошта: m.kosh62@ukr.net

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 16 днів з дня її оприлюднення, тобто до 25 листопада 2019 року

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь