Вертіївська громада
Чернігівська область, Ніжинський район

Вимоги безпеки праці при проведенні сільськогосподарських робіт в період збирання врожаю зернових, кормових культур та оранки землі під озимі культури

Дата: 19.08.2021 13:45
Кількість переглядів: 438

Сільськогосподарська галузь знаходиться в процесі збирання врожаю та підготовки земель до майбутніх врожаїв, здійснення комплексу польових робіт, якісне виконання яких створює передумови високих результатів сільськогосподарської діяльності.

Важливим нормативно-правовим актом, який регламентує безпечне виконання робіт у сільськогосподарському виробництві, є Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 26 листопада 2012 р. № 1353.

Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають певні особливості. Здебільшого польові роботи виконуються на значній відстані від центральної садиби ,  місця концентрації техніки, ремонтної бази . У таких умовах підвищується особиста відповідальність самих працівників  за безпеку проведення робіт,  а  контроль за дотриманням правих безпеки   праці робітників з боку адміністрації господарства , як  правило, не є таким якісним, як з працівниками, що працюють безпосередньо на базі.

 Люди працюють в напруженому режимі, часто вночі, збільшується їх чисельність зайнятих на ручних роботах поряд з працюючою технікою, механізмами, що обертаються, на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи збиральної техніки, транспортуванні  і очищенні врожаю, вантажно – розвантажувальних роботах в складських приміщеннях. 

Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки та охорони праці і неналежній організації робіт.

На що необхідно звертати увагу службі охорони праці:

Основними шкідливими та небезпечними факторами при проведені польових робіт є:

— технічна несправність  сільськогосподарських машин, які задіяні в усьому ланцюгу робіт;

— виконання робіт в охоронних зонах ліній електропередач;

— виконання робіт на відкритому повітрі, при підвищеній температурі повітря;

— підвищений рівень шуму та вібрацій;

— підвищена забрудненість повітря пилом;

— ризик контакту з отруйними рослинами, небезпечними комахами та тваринами;

— схили полів, наявність перешкод у вигляді ям, ярів;

— рухомі агрегати;

— пожежна небезпека;

— нервово-психічні перевантаження;

__  організація місць відпочинку і харчування працівників у полі.

.

З метою збереження життя і здоров’я працівників під час проведення збирання зернових та інших культур , запобігання порушенням, які можуть призвести до нещасних випадків та інших надзвичайних ситуацій необхідно:

- призначити відповідальних осіб за організацію безпечної експлуатації обладнання та виконання робіт в структурних підрозділах;

призначити відповідального за безпеку праці при закладанні сінажної чи силосної маси, звільнити його на цей час від інших обов’язків;

організувати перевірку готовності техніки до заготівлі кормів та збирання зернових культур, завершити проведення навчання і перевірку знань з охорони праці, медогляд працівників;

затвердити безпечні маршрути руху по території, визначити місця відпочинку, довести зазначену інформацію до виконавців робіт під підпис;

      -    до виконання технологічних процесів не допускати машини і обладнання, які мають технічні несправності;

-   до роботи на тракторах та комбайнах допускати механізаторів віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право управління даною сільськогосподарською технікою;

-   зернозбиральні комбайни та інша техніка, яка залучається до роботи має бути зареєстрована та пройти відповідний обов’язковий технічний контроль з боку відповідних служб;

-  пересування агрегатів до місця роботи і виконання робіт повинні виконуватися у відповідності з заздалегідь розробленими маршрутами й технологією, затвердженими керівником або відповідним головним спеціалістом господарства (підприємства), з якими повинні бути ознайомлені при проведенні інструктажу всі механізатори, які будуть брати участь у виконанні певного виду робіт.

-   забезпечити проведення передрейсового та післярейсового медичного огляду стану здоров’я водіїв транспортних засобів;

-   забезпечити працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту;

-   забезпечити працюючих аптечками першої домедичної допомоги;

-   укомплектувати автотракторну і збиральну техніку, господарські об’єкти первинними засобами пожежогасіння відповідно до рекомендацій Правил пожежної безпеки України;

усі працівники повинні пройти чергові інструктажі відповідно до своїх професій;

- працівники повинні виконувати лише доручену їм роботу та не передоручати її іншим, не залучати до виконання своїх обовязків помічників без дозволу керівника робіт;

до скиртування сіна або соломи допускаються особи, що мають дозвіл до робіт на висоті;

скиртування дозволяється проводити тільки у світлий час;

не дозволяється скиртувати під лініями електропередач та час грози;

-  не допускати до роботи  працівників в стані спяніння;

      -  визначити та обладнати місця для відпочинку, споживання їжі та куріння;

встановити дієвий контроль за переміщенням транспортних засобів між полем та місцями вивантаження врожаю;

 

під час жнив забороняється перебування на технічних засобах сторонніх осіб, спалювання стерні, пожнивних решток, випалювання бур’янів, перебування людей у кузові автомашини чи тракторного причепа під час їх заповнення технологічним продуктом, а також при транспортуванні продукту до місця складування.

При груповій роботі машин із числа працівників призначається старший:

— на машинно-тракторному агрегаті — старший тракторист-машиніст;

— на самохідних комбайнах — комбайнер;

При роботі на ґрунтооброблювальних машинах можливі такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

— рухомі агрегати і машини;

— рухомі частини машин: причіпні (навісні) пристрої, робочі органи, пружини, механізми передачі руху, колеса тощо;

— робоча рідина гідросистеми;

— незакриті ями, колодязі, зрошувачі тощо;

— підвищена концентрація пилу, мінеральних добрив в повітрі робочої зони;

— несприятливі метеорологічні умови.

Технічне обслуговування машин і механізмів:

- технічний стан ґрунтооброблювальних машин і пристроїв для очищення робочих органів повинен відповідати вимогам безпеки. Захисні огородження, робочі органи, циліндри і шланги гідравлічної системи повинні бути справними та надійно закріпленими. Гайки вісі в дискових лущильників і борін, катків повинні бути затягнуті й зафіксовані. Скребки (чистики) дисків мають бути гострими і встановлені з зазором 2–4 мм від поверхні диска;

-  зубові борони повинні бути приєднані до машини так, щоб їх зуби скошеним ребром були направлені в сторону руху агрегату. Це поліпшує їх самоочищення під час роботи від залишків рослин. Залишати борони зубами вверх, навіть на короткий час, забороняється;

-  перед початком руху агрегату, включенням гідросистеми або валу відбору потужності трактора необхідно подати сигнал (отримати зворотній сигнал, якщо агрегат обладнано засобами двосторонньої сигналізації), впевнитися, що це нікому не загрожує, і тільки після цього виконувати необхідні дії;

-  заглиблення робочих органів повинно виконуватися тільки на ходу агрегату. Управління гідросистемою необхідно виконувати тільки із сидіння трактора;

-   при роботі на тракторі з навісною машиною не дозволяється її піднімати з включеним валом відбору потужності і включати вал відбору потужності при транспортному положенні машини (знаряддя);

 в процесі роботи агрегату необхідно періодично перевіряти надійність причіпки (навіски) причіпної машини, кріплення і роботу робочих органів;

-   заправляти машину, замінювати, регулювати й очищати робочі органи від зайвих предметів, земляних глиб, налиплого ґрунту і залишків рослин необхідно виконувати тільки спеціальними чистиками при вимкненому двигуні;

-   при заправці машин пиловидними добривами необхідно розташовувати заправник добрив з підвітряної сторони машини; 

-   при обробці ґрунту з одночасним внесенням пестицидів необхідно попередньо перемішати розчин пестициду протягом 2–3 хв. За допомогою насоса відкрити запірний клапан, включити подачу робочого розчину в магістраль, подати сигнал про початок руху і тільки після початку руху заглибити робочі органи у ґрунт;

 перед початком маневрування агрегату (поворот, розворот) необхідно впевнитися, що в радіусі руху агрегату не знаходяться люди, а потім переводиться машина (робочі органи) в транспортне положення;

-  маневрування заднім ходом з заглибленими робочими органами забороняється. Після закінчення маневрування на початку прямолінійного руху необхідно перевести машину (робочі органи) в робоче положення;

-   при аварійній ситуації необхідно негайно зупинити агрегат, загальмувати й вимкнути двигун трактора;

-   не дозволяється залишати без нагляду ґрунтооброблювальний агрегат з увімкненим двигуном трактора. При тривалій зупинці агрегату необхідно його загальмувати, опустити робочі органи і вимкнути двигун.

-   найбільш небезпечним при обслуговуванні ґрунтооброблювальних машин та механічному оброблянні ґрунту (оранка, культивація) є очищення робочих органів, тому його необхідно здійснювати при зупиненому агрегаті, опущених робочих органах та в рукавицях із застосуванням спеціальних чистиків;

-   керувати робочими органами, а також переводити їх в робоче або транспортне положення необхідно тільки з кабіни трактора. При заміні робочих органів (лемішів, лап та ін.) рама причіпної чи навісної машини повинна бути встановлена на надійні підставки;

-   у разі наявності на ґрунтооброблювальних машинах сидінь, вони обладнуються страхувальними поясами та опорами для ніг;

-   завантаження сівалок посівним матеріалом та добривами потрібно виконувати тільки за допомогою механічної заправки;

-   при застосуванні гербіцидів та пестицидів для обробляння безпосередньо в полі необхідно обов’язково пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів;

 на навісних сівалках забороняється обслуговування одним працівником більше однієї сівалки;

-   сівальник під час виконання робіт повинен бути одягнений в спецодяг, спецвзуття, використовувати ЗІЗ (захисні окуляри і респіратор).

Забороняється:

— сівальнику під час руху агрегату переходити з сівалки на сівалку, сидіти на насіннєвих ящиках, працювати при знятих огорожах, очищати руками робочі органи;

— застосовувати працю осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

— залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні та до піднімання й переміщення вантажів, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

 

Відділ профілактики страхових випадків управління виконавчої дирекції Фонду  соціального страхування України в Чернігівській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь